2012-10-18-5bd7ee10af7b194c5036bda853efebdd43822d1c Etter fire dager hadde miniubåten fanget til sammen 1,88 tonn, hvorav 35 prosent var kråkeboller av høy eksportkvalitet.

Kråkebollestøvsuger!

Flere forsøk viser at miniubåten Seabed Harvester utkonkurrerer dykkere når det gjelder å fange kråkeboller - et av verdens best betalte sjømatprodukter.

Utdrag:
Den høye kiloprisen gjør at det er stor interesse for produktet. For å tilfredsstille etterspørsel i markedet er det viktig med en pålitelig og økonomisk forsvarlig fangstmetode.

Tradisjonelt har kråkeboller blitt fanget av dykkere. Men de ekstreme forholdene i Nord-Norge, med kalde temperaturer om vinteren, begrenset lys og sterk vind, gjør at det er vanskelig å dykke etter kråkeboller om vinteren. Og markedene etterspør jevne leveranser, man kan ikke bare levere kråkeboller i enkelte perioder av året.

Miniubåten for fangst av kråkeboller kan arbeide normalt i kraftig vind og temperaturer nede i -40 grader. Høy gjennomsnittlig daglig fangst med miniubåten var 146 kilo. Det er høyere enn det som tidligere er fanget med dykkere, rundt 91 kilo per dag. Estimater viser at det kan være opp til 80 milliarder individuelle kråkeboller langs norskekysten, som utgjør 56.000 tonn. Markedsverdien av alle kråkebollene er beregnet til 6,2 milliarder kroner.

Miniubåten er utviklet av Are Hofstad i selskapet 7S-Technology AS.
- Vi startet med fangst av kråkeboller, men målet er å bruke miniubåten til å fange flere arter, blant annet kamskjell og andre skalldyrarter. Miniubåten er veldig skånsom mot havbunnen, noe som gjør at den egner seg godt til å fange flere arter. Vi regner også med en betydelig forbedring i fangstraten når operatørene får mer erfaring, sier Are Hofstad i 7s-Technology AS.

Forskningen er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og utføres i samarbeid med Norway Sea Urchin AS og 7S-Technology AS.

Les hele saken og se video hos matforskningsinstituttet Nofima
Kilde: Nofima