2017-10-05-86259a95180c85a82a5216daf331cd0b4ab1ed08 Foto: Kystverket/Haakon Nordvik. Kvitsøy har tatt i bruk moderne overvåkingssystemer

Kystverkets trafikksentraler er blitt toppmoderne

Fornyingsprosjektet har tatt fem år og alle Kystverkets sjøtrafikksentraler er blitt modernisert med splitter nye overvåkings- og varslingssystemer og renoverte lokaler.

Nå som fornyingsprosjektet er i mål har sjøtrafikksentralene gått fra tre ulike overvåkingssystemer til ett felles og enhetlig system. Med modernisert utstyr og lokaler er sjøtrafikksentralene enda bedre rustet til å ivareta forebyggende sjøsikkerhet i sine tjenesteområder. 
 
– Dette er en milepæl for oss i moderniseringen av vår sjøtrafikktjeneste, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen.
 
– Nye sensorer og nytt operatørsystem gir våre trafikkledere bedre og hurtigere situasjonsforståelse med raskere inngripen som resultat. Dette gir oss et solid fundament å bygge på når vi skal utvide tjenesteområdet og utvikle tjenesten videre, forteller han. 

Brevik sjøtrafikksentral flyttet inn i nytt bygg i forrige uke, mens sjøtrafikksentralene i Vardø, Fedje, Horten og Kvitsøy ble modernisert i henholdsvis 2016, 2016, 2015 og 2014.   

Moderne verktøy

Den tekniske løsningen går under navnet C-Scope og er utviklet og levert av Kongsberg Norcontrol. C-Scope er basert på integrasjonsteknologien multi-sensor tracking som gir trafikkledere et helhetlig situasjonsbilde av skipstrafikken. Systemet henter informasjon fra ulike sensorer som radar, skipsidentifikasjonssystemet AIS og VHF kommunikasjon, og analyserer, filtrerer og presenterer trafikkdata i et enhetlig skjermbilde.

Tjenesten skal styrkes ytterligere

En Sjøsikkerhetsanalyse utarbeidet av DNV GL for Samferdselsdepartementet i 2014, forespeiler en økning på rundt 41 prosent i mengde skipstrafikk langs norskekysten frem mot 2040. Analysen påpeker at en økning i trafikk vil gi økt risiko for grunnstøtinger og andre ulykker. Styrking av sjøtrafikksentralene er her identifisert som et viktig sjøsikkerhetstiltak for å imøtekomme trafikkutviklingen. 

 

Med analysen som bakteppe forbereder Kystverket nå en utvidelse av tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene i farvann der sjøtrafikken representerer en relativ høy risiko. Dette utføres på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I første omgang kan farvannet mellom Fedje og Kristiansund bli innlemmet i tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene på Vestlandet. I tillegg jobbes det med å oppgradere tjenestens VHF-systemer og radarer.

Kilde: Kystverket