2016-03-23-24a71d9111c50b5d03c7990adaafb98f0d7568ef Knut Hermann Gjøvaag har ikke tenkt å pensjonere seg med det første. Han trives godt på kontoret hvor han har utsikt til byfjellene, Puddefjorden og marinaen deres

Frydenbø Group 100 år!

3. generasjon Gjøvaag, holder stø kurs mot de neste 100 år, med trygg forvissning om at de forblir familieeid også i framtiden.

Det er en hyggelig jubilant vi møter i Damsgårdsveien, stedet hvor alt startet for 100 år siden. 17. oktober 1916 ble Frydenbø Slip og Mekaniske Verksteder etablert på Damsgård i Bergen, av Karl Gjøvaag. Den gang var Slipp og Maritim virksomhet hovedbeskjeftigelsen, mens i dag har selskapet 4 divisjoner.

Eiendommen på Damsgård har vært ute av familien i en periode, men er nå tilbake og utvidet med nye bygg og marina. Fra toppetasjen har eier og styreleder Knut Herman Gjøvaag, full oversikt over innseilingen til Bergen og byfjellene. Samt nærhet til de ansatte, som er en viktig del for at familiebedriften gjennom 100 år, fremdeles står sterkt.

”Uten de ansatte hadde vi ikke vært her vi er og når vi skal feire 100 år er det med dem vi skal feire”, sier Knut Herman, som er 3. generasjon Gjøvaag. Datoen for festen er 22. oktober 2016, og mer om det får vi ikke vite.

Men forretningshistorien deler han gjerne, og det er en stor forandring fra da han som 28 åring overtok driften fra sin far Hans Erik Gjøvaag, til dagens forretning. Han overtok med en omsetning på ca 100 millioner, til i dag hvor gruppen sysselsetter over 500 ansatte, og har en samlet omsetning på omlag NOK 1,9 mrd. i 2015.

En tøff oppgave for de unge Gjøvaag i dag, som kan få i oppgave å føre familiebedriften videre, om de ønsker det. Men de slipper forhåpentligvis å overta i så ung alder som Knut Hermann valgte, for han har ingen planer om å pensjonere seg med det første. Når jeg spør om han, nå som 50 åring (rund dag i 2015) selv kunne tenke seg å la ungdommen overta, ser han overrasket og nesten litt rystet på meg. Så flirer han lett, nei det har jeg ikke tenkt på engang..

Målet til Knut Herman har hele tiden vært at Frydenbø skal ha flere ben å stå på, så da det ble et generasjonsskifte i 1986, overtok han sammen med søsteren aksjene i familiebedriften og det ble foretatt arveskifte noen år senere. Søsteren ønsket ikke å være aktiv i selve driften, dermed var naturlig at Knut Herman fikk aksjemajoriteten. 

Far, Gjøvaag var da 50 år, og klar til å la ungdommen overta, uten innblanding fra de eldre. Det var også et av vilkårene Knut Hermann satt, for å kunne stake ut sin kurs videre. Det var mange småeiere på den tiden, blant annet hadde Transport Martens vært med helt siden min bestefar startet. Totalt var det 20 eksterne aksjonærer, som jeg fikk kjøpe ut parallelt med familiefordelingen.

Erfaring til å drive familiebedriften fikk han ved å arbeide i bedriften fra 1987 og han var med å selge dem inn til Ulstein gruppen med styremaskinfabrikken i 1989. På den tiden var bedriften på vei ut fra Damsgård, hvor min far i 1985 måtte selge bygget til G.C. Rieber for å redde styremaskinfabrikken den gangen. I 1988 var jeg ansvarlig for å kjøpe Atlas Copco bygget i Fyllingsdalen, som ble min ”baby”, og hvor fabrikken ble flyttet til.

Eiendom ble neste satsningsområde. Vi hadde industri, og på den tiden var det få private aktører innen eiendom. Og med Eiendom kom motor- og bilbransjen som en frier til oss og gav oss det tredje benet.

Det var helt tilfeldig at Volvo kom å banket på døren vår. De hadde sett bygget vårt på Minde, som hadde veldig god beliggenhet.  Først ønsket de bare å leie, men etterhvert kom behovet for en ny forhandler i Bergen, en privat aktør, som da ble oss. Etter dette har som kjent Fydenbø Bil´s forhandlernett bare vokst, og nå ønsker vi å være en toneangivende aktør på bil, spesielt langs kysten i Norge.

Båt, kom som en naturlig del av bilmarkedet vi hadde bygget opp. Bilkunder har båt og båtkunder har bil, så hvorfor ikke tilby kundene våre båt.  Vi regnet med at båtkundene ønsket det samme som bilkundene, hvor nybilsalget er på 70% og 30% ligger på ettermarkedet, men her undervurderte vi kundene.

Båteiere har ikke samme ønske om å sette båten på verksted som bileiere.  Enten er de litt ”handyman” selv, eller de har en kamerat som kan hjelpe dem. Dermed fikk vi ikke bygget opp det ettermarkedet som vi ønsket. Satsingen på storbåtmarkedet ble ingen suksess, så vi satset litt på småbåtmarkedet med Frydenbø Båtsenter.

I 2002 ble området på Damsgård som måtte selges i 1985 kjøpt tilbake sammen med hovedkontoret til G.C. Rieber, den gang. Siden er flere nabo eiendommer kjøpt opp og utgjør det som benevnes «Frydenbø Marina». Her er ca 50 000m2 eiendomsmasse i dag og flere prosjekter er på trappene.

En ny vending ble tatt da Hotellet Dr. Holms på Geilo, ble kjøpt av Frydenbø Eiendom i 2012.  Tidligere eiere av hotellet eide også Fische Marine AS, og selskapet ble med som en del av handelen. Dermed fikk Frydenbø AS importør status av påhengsmotor og utstyr. Da ble det naturlig og igjen foreta en del endringer. Vi la ned båtbutikken og rendyrker distributør rollen. I dag er Frydenbø Marine AS og Frydenbø Milpro AS selskaper som tilbyr et bredt utvalg av aktuelle båt og motorpakker gjennom våre landsdekkende forhandlernett i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og distribuerer følgende merkenavn:

•    Evinrude
•    Nordkapp
•    XO Boats
•    Sting
•    Zodiac
•    Anytec

Påhengsmotorprodusenten Evinrude er en stor aktør, og med den nyutviklede påhengsmotoren G2 tok de markedet helt på sengen. Vi opplevde at flere skiftet motor kun etter et år. De ville kun ha den nyutviklede motoren med det nye designet.

Ja, selv Knut Herman måtte kjøpe ny Nordkapp båt og påhengs, som han bruker til og fra jobben når han føler for det. Båtmerke Nordkapp, som har 50 års jubileum i år, samarbeider vi meget godt med og ser lyst på denne divisjonen fremover. I 2015 gikk vi tom for båter, og det ser ut som vi gjør også i år, smiler han, men det er jo et luksusproblem.

Dermed ser det ut som jubilanten har stø kurs videre. De har flere ben å stå på, og selv om de gjorde store investeringer på Hanøytangen på et tidspunkt da mye stoppet opp, har de store muligheter også der.  "Vi har en stor dypvannskai, på 180 meter, så selv båter på Hurtigruten sin størrelse kan benytte. Vi har tro på anlegget som vi lett kan videreutvikle, og i dag er det helst ferger, samt fiskebåtflåten som trenger vedlikehold som bruker oss".

Knut Herman er en leder og person man fort kommer på fornavn med, og med han bak roret tror jeg de ansatte kan være trygg på at kursen er riktig. De vokser over hele landet, men ankeret er godt festet i Bergen.

Vi gratulere jubilanten

 

Les Frydenbøs historie her